top of page

föreningen 

Jakobsbergskyrkans församling

Så här fungerar vi

Församlingen består av en mängd olika människor som jobbar med stort som smått, som till exempel att ta hand om kyrkans lokaler, vara ledare i kören eller scout, eller att vara värd vid gudstjänster. Församlingens liv drivs till största del av ideella krafter, allt efter vad Gud lagt på människors hjärtan och som de tycker är roligt. 

Församlingen är organiserad som en vanlig förening, med styrelse och andra arbetsgrupper. Styrelsen väljs av församlingens årsmöte som är det högsta beslutande organet, där alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet tar också ställning till större ekonomiska beslut och väljer människor in i olika råd och uppdrag. Församlingens olika råd har ansvar för ett visst område inom församlingens liv som till exempel studier eller internationella perspektiv. Nedanför finns en kortfattad beskrivning om hur du går tillväga för att bli engagerad!

i styrelsen

Styrelsen väljs av församlingens årsmöte. Personer som kan vara aktuella för styrelseuppdrag föreslås av en valberedning. Är du intresserad eller har frågor angående styrelsearbete i tar du kontakt med församlingens ordförande.

i råd

De personer som sitter i församling-ens olika råd väljs av årsmötet. Är du sugen på att prova på eller veta mer tar du kontakt med församling-ens ordförande.

Rådet för teologi och lärande

Internationella rådet

Rådet för diakoni

Rådet för arabisktalande

Planeringsrådet

i verksamhet

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

arbetsgrupper

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page