Kväll om mission

Söndagen den 15/11 bjuder församlingens Internationella råd in till en kväll om mission digitalt på GoogleMeet klockan 18:00. För att anmäla sig till träffen och för att få länken till mötet mailar du Filip Nordin på filip.nor@gmail.com

Det är Gerard Willemsen som arbetar på Equmeniakyrkans Internationella enhet som är inbjuden att leda samlingen utifrån bland annat följande frågor:

- Vilken missionssyn har Equmeniakyrkan? 

- Hur ser Equmeniakyrkan på ekumenik och samarbete kring mission? Vilka vill vi samarbeta med och kring vad?

- Hur ser Equmeniakyrkan på religionsdialog? Vilken relation skall man eftersträva i relation till andra religioner? 

- Hur tänker ni kring insamlingsperioderna? Vad är fördelen med att ha insamling under längre perioder i jämförelse med att ha ett tydligt fokus vid några speciella tillfällen som t ex annandags-insamlingen?

- Hur tänker ni kring att göra mission till en levande fråga i församlingen?

Varmt välkommen!