• Facebook Social Ikon
  • Vit Instagram Ikon
  • Twitter Social Ikon

@2019 Jakobsbergskyrkan

Jakobsbergskyrkan

Kvarnplan 20

177 64 Järfälla

08-580 121 94

Cykelansiktet

Under våren 2019 har Diakonia genom en kampanj uppmärksammat det arbete som görs för jämställdhet och flickors rättigheter världen över. Kampanjens namn är Cykelansiktet.

 

Kampen för den lika rösträtten var inte lättvunnen, och många orimliga argument har framförts för att stoppa kvinnor från att rösta och ställa upp i politiska val. Ett argument var till exempel att ”kvinnornas vida kjolar inte skulle komma fram i de trånga gångarna i riksdagskammaren”. Samma sak har det varit med fysisk aktivitet och rörelse. Runt förra sekelskiftet ansågs kvinnor kunna drabbas av kroniskt ”cykelansikte” om de cyklade – ett förvridet och förfulat ansikte till följd av intensiv fysisk rörelse, eller alltför extatiskt minspel på grund av sadelns stimulering.

 

För oss kan det framstå som smått ofattbart att flickor inte uppmuntras att ta sig fram på egen hand. Men i norra Bangladesh är flickors grundläggande rättigheter och rörelsefrihet fortfarande inte självklar. Idag gifts nästan hälften av alla flickor i Bangladesh bort innan de fyllt 18, en av fem innan de ens fyllt 15. Utbildning och självkänsla är viktiga steg i kampen mot detta och där kan faktiskt en cykel spela roll. När en flicka ska ta sig från A till B måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma och riskerar att giftas bort tidigt.

 

Projektet arbetar för att bryta normen och stötta flickor som vill cykla. De lär flickor att cykla, utbildar lokalsamhället i jämställdhet och påverkar lokala ledare och politiker för att kvinnors rättigheter både ska erkännas och värnas.

 

Vårt mål under kampanjen, som varade mellan internationella kvinnodagen 8:e mars till den 24:e maj då det var 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt, var att samla in 1 kr per km mellan Jakobsberg och Dhaka. Det är 8 340 km och vi har nått vårt mål. Virtuellt har vi cyklat till Dhaka. Tack alla!
 

Insamlingen har hittills totalt gett 2 312 062 kr

 

Du kan läsa mer om kampanjen på Diakonias hemsida via länken: www.diakonia.se/Engagera/cykelansiktet

 

Hälsningar Internationella Rådet

Vi klarade sträckan